You are currently viewing Masterclass: Pancreas transplantaties

Masterclass: Pancreas transplantaties

De pancreas transplantatie: voor een selecte patiëntpopulatie is het de enige blijvend succesvolle behandeling van een ernstige type 1 diabetes en daarmee een levensreddende ingreep. 

Afgelopen week hadden wij Dr. Huurman te gast, transplantatie chirurg in het LUMC. Hij heeft een zeer interessante masterclass verzorgd over de transplantatie chirurgie en in het bijzonder de pancreas transplantatie. 

Deze bijzondere ingreep wordt in Nederland sinds 1984 uitgevoerd, ongeveer zo’n 25-30 keer per jaar. Patiënten die in aanmerking komen voor een pancreas transplantatie hebben een ernstige type 1 diabetes, waarbij sprake is van grote secundaire orgaanschade of ernstige problemen met de glucoseregulatie, ofwel de ‘Brittle diabetes’. 

Na het bespreken van de epidemiologie nam Dr. Huurman ons mee door het gehele proces van de pancreas transplantatie. Zo kwam aan bod welke donoren wel of niet geschikt zijn, hoe de pancreas gepreserveerd dient te worden en hoe de donor pancreas wordt voorbereid. Vervolgens verdiepten wij ons in de operatieve ingreep: welke locatie wordt er gekozen voor de donor pancreas en hoe verloopt de nieuwe vascularisatie? Tot slot heeft Dr. Huurman ons de mogelijke complicaties en uitkomsten van de ingreep gepresenteerd, waarbij ook het positieve effect van immunosuppressiva werd toegelicht. 

Al met al was het een bijzonder onderwerp wat door alle leden van VCMS Leiden als zeer leerzaam en interessant werd ontvangen. Wij willen Dr. Huurman nogmaals bedanken voor het verzorgen van deze mooie online masterclass!

Leave a Reply