You are currently viewing Halfjaarlijkse terugblik

Halfjaarlijkse terugblik

In augustus is het negende bestuur van VCMS Leiden geïnstalleerd met Chady Omara (Voorzitter), Sem van Hoven (Secretaris) en Arthur van Loosen (Penningmeester) als nieuwe bestuursleden.

Het academische jaar werd aangevangen met de openingsactiviteit ‘Het leven van een neurochirurg’ gegeven door dr. Vleggeert-Lankamp. Deze masterclass werd gevolgd door een netwerkactiviteit en was de perfecte manier om kennis te maken met VCMS Leiden.

Na de inschrijving van de nieuwe leden vond dinsdag 17 oktober de eerste gesloten activiteit plaats. Deze masterclass werd gegeven door dr. J.J. Beltman, gynaecoloog-oncoloog aan het LUMC .Tijdens deze masterclass werden de belangrijkste benigne aandoeningen van het vrouwelijke voortplantingsstelsel behandeld. Daarnaast werd de chirurgische behandeling van het ovariumcarcinoom uitgebreid besproken.

Dinsdag 21 november heeft de onderzoeksavond plaatsgevonden waarin drie sprekers aan bod kwamen. De avond begon met dr. M. Palmen, cardiothoracaal chirurg aan het LUMC. Hij vertelde over zijn onderzoek naar reconstructieve mitralisklepchirurgie en het verschil tussen de mediane sternotomie en de minimaal invasieve benadering. PhD’er Bram den Dekker vervolgde de avond met uitleg over zijn loopbaan en ging hij verder in op zijn eigen onderzoek. Neurochirurg dr. J. Groen sloot de avond af met zijn onderzoek naar de optimale timing van zenuwtransplantaties in patienten met traumatische letsel.

Op maandag 4 december en woensdag 6 december hebben de leden van VCMS Leiden de workshop ‘Basic Surgical skills’ gevolgd. Onder begeleiding van het Skillslab van het LUMC en transplantatie chirurg dr. D.K. de Vries maakten de leden voor het eerst kennis met hechten en chirurgisch knopen.

Het jaar 2023 werd afgesloten op maandag 11 december met de masterclass ‘Vuurwerkletsel en oogtrauma’ gegeven door vitreoretinaal chirurg drs. L.S. Koetsier. Tijdens deze masterclass zijn de verschillende soorten oogletsel besproken die het gevolg kunnen zijn van vuurwerk. Hierna werden de belangrijkste chirurgische ingrepen besproken aan de hand van beeldmateriaal uit de operatiekamer.

Als bestuur kijken wij met veel trots terug op het afgelopen half jaar en starten wij 2024 met veel enthousiasme om meer leerzame activiteiten te organiseren.

Leave a Reply