You are currently viewing Masterclass ‘Step by step appendectomie’

Masterclass ‘Step by step appendectomie’

Afgelopen woensdag heeft de masterclass “Step by Step Appendectomie” plaatsgevonden. Deze masterclass werd gegeven voor drs. A.D. van Dalsen, GE oncologisch chirurg aan het Isala ziekenhuis te Zwolle. 👩🏻‍⚕️🩺

Gedurende de avond heeft drs. van Dalsen ons meegenomen van het moment dat een patiënt binnen komt op de SEH met een acute buik tot het moment van operatie, waarvoor het vereist is dat appendicitis acuta wordt gediagnosticeerd. Er is gesproken over de diagnostiek en de stappen die gezet moeten worden voordat een patiënt naar OK kan. Vervolgens is de gang van zaken op de OK besproken, inclusief de TIME-OUT procedure en het afdekken. Daarna heeft zij verteld over de manier hoe tegenwoordig deze operatie uitgevoerd wordt, namelijk op de laparoscopische manier. Zij heeft hierbij verteld wat er allemaal extra bij komt kijken ten opzichte van de klassieke manier en welke materialen hiervoor nodig zijn. Door gebruik te maken van filmpjes van de operatie en laparoscopische instrumenten mee te nemen heeft zij naar de leden een duidelijk beeld kunnen overbrengen wat de operatie en de vereiste vaardigheden inhoudt. De appendectomie is natuurlijk een welbekende en veel uitgevoerde operatie. Deze operatie zullen vele coassistenten tijdens hun coschappen tegenkomen, maar ook zeker in hun carrière daarna. 💉🏥

Wij kijken als bestuur terug op een interessante masterclass, die onze leden verder heeft geprikkeld over de chirurgie en hen heeft voorbereid op hun coschappen!

Leave a Reply