You are currently viewing Terugblik masterclass ‘Heelkunde in de Urologie’

Terugblik masterclass ‘Heelkunde in de Urologie’

Afgelopen maandag 15 mei heeft de masterclass Heelkunde in de Urologie plaatsgevonden gegeven door drs. E.J. van Gennep, uroloog in het LUMC. πŸ‘¨β€βš•

Tijdens de masterclass kregen de leden allereerst een overzicht van wat de Urologie allemaal inhoudt, welke aandoeningen de urologen behandelen en welke verschillen er zijn in zowel de periferie en academische ziekenhuizen. Hierna is drs. E.J. van Gennep verder ingegaan op de chirurgische behandeling van deze aandoeningen, namelijk de blaas- en nierchirurgie die zowel open, laparoscopisch als robot geassisteerd worden uitgevoerd. Bij de blaaschirurgie wordt er veelal met de robot geopereerd voor het uitvoeren van de cystectomie, bij blaascarcinomen, en urinedeviatie. Tijdens de avond is er ingegaan op de voordelen (en nadelen) van de robotchirugie en wat de technologische ontwikkeling hiervan voor de Urologie heeft betekent. Bij de nierchirurgie is drs. E.J. van Gennep ingegaan op het spectrum van de small-renal mass tumors tot en met ct3c niertumoren met tumortrombosgroei tot in het rechteratrium. Bij deze laatste behandeling werkt de uroloog dan ook zeker samen met o.a. de vaatchirurgie. πŸ©ΊπŸ€–

Wij kijken als bestuur terug op een geslaagde avond, waarbij de leden een breder inkijkje hebben gekregen in wat de urologie inhoudt en hoe de robot geassisteerde chirurgie hier een grote rol in speelt.

Leave a Reply