You are currently viewing Terugblik ‘Masterclass en workshop Hoofd-hals chirurgie’

Terugblik ‘Masterclass en workshop Hoofd-hals chirurgie’

Afgelopen juni hebben de laatste activiteiten van VCMS Leiden van dit collegejaar plaatsgevonden onder begeleiding van prof. dr. J.C. Jansen en dr. R.G.E. Notenboom.

Allereerst werd er een voorbereidende masterclass gehouden alvorens het snijzaalpracticum. In deze voorbereidende masterclass heeft prof. dr. J.C. Jansen de studenten stap voor stap en op een hele interactieve manier meegenomen in het uitvoeren van een gemodificeerde radicale halsklierdissectie. Alle anatomische structuren zijn besproken die in de verschillende halsregio’s te vinden zijn, bij welke regio’s je nadrukkelijk voorzichtig moet zijn en welke landmarks elke regio heeft. Daarna is na een inleiding over de indicaties en complicaties van een parotidectomie ook deze procedure stapsgewijs met de studenten doorgenomen. 🧠🩻

Een week later vond dan het snijzaalpracticum plaats in samenwerking met de snijzaal van het LUMC, waar de studenten de opgedane kennis uit de masterclass daadwerkelijk gingen toepassen in de praktijk. Gedurende het programma werd er door twee KNO-artsen, waaronder prof. dr. J.C. Jansen en drs. N.P. de Boer de gemodificeerde radicale halsklierdissectie en parotidectomie simultaan uitgevoerd op twee lichamen, waarbij de studenten ook de chirurgen konden helpen met assisteren, onder andere het vasthouden van structuren en hechten. Daarnaast konden de studenten zelf een coniotomie uitvoeren op daarvoor bestemde trainer en nog verscheidene hoofd-hals preparaten bestuderen, om zo de anatomie weer van een andere dimensie te bestuderen. 🔪👨‍⚕🥼

Wij kijken als bestuur op een zeer geslaagde pilot van dit hoofd-halschirurgie programma, waarbij de studenten zeer enthousiast over dit programma waren!

Leave a Reply