Masterclass oncologische colorectale chirurgie

Donderdag 21 oktober stond in het teken van oncologische colorectale chirurgie. Dr. Gerrit-Jan Liefers
gaf een masterclass, waarbij hij verschilde aspecten toelichtte van de chirurgische behandeling van
maligniteiten ter plaatste van het colon of rectum. Dr. Liefers is in dit vakgebied gepromoveerd met
zijn proefschrift: “Molecular stratification of colorectal cancer”.

De aandacht van de luisteraar werd meteen getrokken aan het begin van de masterclass met een
echte casus. Daardoor werd een klinisch scenario geschetst waarop de theorie die volgde kon
worden toegepast.


Het eerste onderwerp dat aan bod kwam was de stadiëring/stagering van colorectale maligniteiten.
Daarbij werd ingegaan op de beeldvormende technieken die hiervoor gebruikt worden. Daarna werd
de klinische besluitvorming behandeld. Hier werd stilgestaan bij het patiëntperspectief met
betrekking tot het wel of niet kiezen voor een stoma. Vervolgens werd de chirurgische techniek
besproken. Een voorbeeld van een technisch leerpunt was dat de side-to-side anastomose veelal de
voorkeur verdient boven de end-to-end anastomose.

Ook wetenschap en innovatie werden behandeld op interactieve wijze. Dr. Liefers wees de luisteraar
op de beroemde publicatie door de epidemioloog prof. Ioannidis, getiteld “Why most research
findings are false”. Dr. Liefers’ boodschap was dat men kritisch moet blijven bij het interpreteren van
wetenschappelijk onderzoek en dat vaak alleen klinisch irrelevante uitkomsten significant verbeteren
bij de evaluatie van nieuwe innovaties, zoals robotchirurgie. Dit leidde tot leuke discussies met het
publiek.

Wij danken dr. Liefers voor de leerzame masterclass en kijken uit naar de volgende activiteit!

Leave a Reply