Masterclass Deep Brain Stimulation

Gisteren was dr. Niels van der Gaag aan het woord over Deep Brain Stimulation. Dr. Van der Gaag is neurochirurg in onder andere het HagaZiekenhuis en tevens zeer actief als onderzoeker verbonden aan het LUMC. Een van zijn superspecialismen is de functionele neurochirurgie, in het bijzonder Deep Brain Stimulation bij bewegingsstoornissen.

De masterclass begon met een stukje historische achtergrond. Dr. Van der Gaag besteedde aandacht aan de balans tussen ethisch en onethisch pioneerswerk en benadrukte dat het uitvoeren van slecht onderbouwde experimenten vooruitgang juist kan hinderen. Daarnaast ging hij in op de ontwikkeling van stereotaxie om precies de juiste doelkern te bereiken voor de stimulatie.

Dr. Van der Gaag ging verder met de benodigde neuroanatomie: een uitdagend, maar zeer nuttig onderdeel voor de bachelorstudent. Zo vertelde hij over de locatie en functie van de drie kernen die kunnen worden gestimuleerd om bewegingsstoornissen te behandelen. Logischerwijs volgde de chirurgisch techniek. Met indrukwekkende foto’s uit eigen praktijk illustreerde hij deze fascinerende operatie waarbij een elektrode precies in de juiste kern wordt ingebracht, dwars door de cortex en langs cruciale bloedvaten.

Zoals belangrijk bij elke operatie, besteedde dr. Van der Gaag ook tijd aan de voor- en nadelen van DBS met oog de te behalen winst in kwaliteit van leven en de mogelijke complicaties. Meerdere wetenschappelijke artikelen werden geciteerd om zijn verhaal te ondersteunen. Opvallend was de grote effectgrootte van DBS op bijvoorbeeld de motorische symptomen en kwaliteit van leven. In andere woorden: bij bepaalde patiënten werkt DBS écht heel goed.

Als take home message liet dr. Van der Gaag een geluidfragment horen waarin hij een Parkinsonpatiënt interviewt die hij zelf heeft geopereerd. Dit was een unieke manier voor de luisteraar om te horen over de winst die te behalen valt met deze operatie.

Het was een geslaagde masterclass met veel interactie van de leden. Wij danken dr. Van der Gaag hartelijk voor het boeiende verhaal.

Leave a Reply