You are currently viewing Terugblik Symposium ‘Innovation in Surgery’

Terugblik Symposium ‘Innovation in Surgery’

Afgelopen maandag vond het jaarlijkse symposium van VCMS Leiden plaats, getiteld: Innovation in Surgery: ‘Towards a Better Future’. Wij kijken terug op een fantastische avond! 
Prof. dr. F.W. Jansen, afdelingshoofd gynaecologie in het LUMC en tevens voorzitter van Medical Delta mocht de avond aftrappen met zijn verhaal over het proces van innovatie tot implementatie op de operatiekamer. Aan de hand van sprekende voorbeelden zette hij uiteen waarom we met zijn allen moeten overstappen van een technology/industry-driven approach (de industrie introduceert prachtige medische innovatie maar er is eigenlijk geen vraag naar in de kliniek) naar een clinically-driven approach (de arts heeft een probleem en schakelt laagdrempelig de ingenieur in om een oplossing te ontwerpen).  
Vervolgens was de beurt aan dr. ir. A.C. van der Eijk, manager van het OK-centrum in het LUMC en biomedisch ingenieur. Zij betoogde hoe wij de operatiekamer moeten verduurzamen. Het was interessant om te horen dat het LUMC de minste CO2 uitstoot heeft per ziekenhuisbed van alle universitaire centra in Nederland, maar dat er nog steeds vele aangrijppunten zijn voor verbetering. Zo vertelde zij over haar onderzoek waarin ze aantoont dat aluminium containers al na 20 keer gebruik duurzamer zijn dan polypropyleen om operatie-instrumenten steriel te verpakken.  
En als afsluiter liet dr. M. Hutteman, chirurg in het LUMC, zien hoe ver de robotchirurgie is in de longgeneeskunde aan de hand van fascinerend videomateriaal en de meest recente wetenschap. De bottomline van zijn lezing: de onderzoeken waarin geconcludeerd wordt dat robotchirurgie de voorkeur verdient boven conventionele chirurgie moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd gezien mogelijke belangenverstrengeling en geldstromen van de industrie die de techniek ontwerpt. Echter, bepaalde thoraxchirurgie is vanuit praktisch oogpunt nou eenmaal veel handiger met de robot, en innovatie hou je niet tegen.  
Tijdens de aansluitende borrel konden de bezoekers van het symposium met de sprekers en met elkaar napraten over de vele prikkelende onderwerpen die deze avond aan bod zijn gekomen.

Leave a Reply